Địa Chỉ Liên Lạc
Địa Chỉ
Đăng lúc: 16:06 | 17/09/2012
Lượt xem: 1.509
Trụ sở trung ương: Franciscan Missionaries of Mary Generalate (Nhà Trung Ương FMM): Via Giusti 12; 00185 Roma, Italy. Website: http://www.fmm.org
Địa Chỉ

Nhà chính tại Việt Nam:
269 Nguyễn Văn Đậu – Q.Bình Thạnh – Tp.HPM
Tel: (08) 38 940 446