Mừng Cộng Đoàn Hiển Linh FMM 50 Năm Hồng Ân

Suốt nửa thế kỷ qua, các nữ tu Phan Sinh đã cùng đồng hành với giáo xứ Tạo Tác, cùng vui với những thành quả tông đồ, cùng gánh chịu những khó khăn, những thánh giá được gởi tới. Cho tới nay, các sơ vẫn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho những trẻ em nghèo vượt khó, lo bữa ăn cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Y Học Dân Tộc.

Dường như giữa Giáo xứ Tạo Tác và dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ có một cái duyên nào đó, tháng Giêng vừa qua (11.1.2019), Tạo Tác mừng 50 năm hồng ân tay Chúa dẫn đưa (1969-2019). Ngày 15.6.2019 này, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ cũng mừng 50 năm thành lập Cộng đoàn Hiển Linh, Đà Lạt.

 Năm 1969 trong lúc nhà thờ thánh Giuse Thợ đang xây dựng thì một cộng đoàn mới của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ được thành lập tại số 2 Cô Giang, đó là tập viện Hiển Linh.

 Ngày 14.6.1969 Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đến làm phép nhà mới. Cộng đoàn Hiển Linh khởi đầu với 2 nữ tu khấn trọn, 4 tập sinh và 1 tiền tập. Các nữ tu Phan Sinh đã tích cực cộng tác các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng trong việc dạy giáo lý cho các em tại Tạo Tác. Địa chỉ 2 Cô Giang là nơi được các nữ ca viên ca đoàn Têrêsa Tạo Tác hay lui tới.

Sau 1975 tập viện được chuyển về Sài Gòn, sơ bề trên Anne Marie Phùng Thị Phước (sơ Monique), sơ Têrêsa Tăng Thị Hòa (sơ Têrêsa) tiếp tục cộng tác với dòng Tên và Chúa Quan Phòng duy trì các sinh hoạt tại họ đạo Tạo Tác. Sau ngày 15.8.1979, cộng đoàn có thêm sơ Madeleine Đỗ Thị Công và sơ Maria Vũ Thị Bính từ Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (5 Gia Long) chuyển qua. Các sơ tham gia nhóm Giảng Viên dạy giáo lý cho các em, tham gia ca đoàn Têrêsa, dạy giáo lý cho tân tòng, thăm viếng kẻ liệt, đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.

 Năm 1998, sơ bề trên Marie Têrêsa Lê Thị Kim Vân đã có sáng kiến thành lập hội Hiền Mẫu Tạo Tác với khoảng 20 thành viên, sau đó sơ tiếp tục làm linh hướng cho hội này. Suốt nửa thế kỷ qua, các nữ tu Phan Sinh đã cùng đồng hành với giáo xứ Tạo Tác, cùng vui với những thành quả tông đồ, cùng gánh chịu những khó khăn, những thánh giá được gởi tới. Cho tới nay, các sơ vẫn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho những trẻ em nghèo vượt khó, lo bữa ăn cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Y Học Dân Tộc. Đáp lại lời kêu gọi cộng tác trong việc dạy giáo lý cho các em của cha quản xứ, sơ bề trên vẫn tiếp tục gởi các em tiền tập sinh tham gia nhóm Giáo Lý viên. Trường Mầm Non tư thục Hiển Linh của các sơ đang là nơi ươm mầm non tươi đẹp cho xã hội, có thể gặp ở nơi này con em của rất nhiều thành phần trong xã hội, được các bậc phụ huynh tín nhiệm gởi tới.

Nói về dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Tạo Tác, mọi người ai cũng nghĩ ngay tới sơ Maria Vũ Thị Bính. Có thể nói sơ là cây cổ thụ của Tạo Tác vì đã hiện diện và đồng hành với Tạo Tác từ thời Cựu Ước sang thời Tân Ước của Giáo xứ Tạo Tác. Trong tháng 6 này sơ cũng mừng 50 năm hồng ân thánh hiến trong dòng Phan Sinh. Sơ là một mẫu người điển hình mà thánh Phaolô đã mô tả: bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ…Không ồn ào nhưng các việc làm âm thầm của sơ đã đem lại những hoa trái thánh thiện suốt nửa thế kỷ qua cho nhà Dòng, cho Giáo xứ và cho Giáo Hội.

Giáo xứ Tạo Tác xin chia vui với dòng Phan Sinh về 50 năm hồng ân, chia vui với một người con của giáo xứ hiện đang là một thành viên của dòng nhân dịp ngân khánh 25 năm khấn dòng của sơ Maria Lê Thị Thuận…

Xin Chúa chúc lành cho các công việc vô cùng tốt đẹp của các sơ đã và đang thực hiện tại quý Dòng và tại Giáo xứ.

Vincent Trần Đăng Nam