Các Chiều Kích Của Đoàn Sủng FMM

Đoàn Sủng FMM do Mẹ Marie de la Passion đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, đã sống và để lại cho con cái bao gồm các yếu tố chính: Hy Lễ, Thờ Phượng Thánh Thể, Thừa sai theo linh đạo Thánh Mẫu và Phan Sinh trong cộng đoàn quốc tế và liên văn hóa.

1. Hiến dâng đời sống: Chị em ước muốn hiến dâng triệt để đời sống mình, trở nên của lễ cho Hội Thánh và góp phần cứu độ thế giới, như Hiến Chương Dòng điều 2 nhấn mạnh: “Đoàn Sủng của Hội Dòng thúc đẩy chị em dấn bước theo Đức Kitô là Đấng hiến mình cho Chúa Cha trong Mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua để cứu độ thế giới, để hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân thử thách của Đức Kitô.” (HP 2)

2. Thờ phượng Thánh Thể: Thánh Thể được cử hành, được tôn thờ và được sống, là trung tâm của đời sống và sứ vụ truyền giáo của người nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Chính “Việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể là lúc chị em kín múc nguồn sức mạnh và tình yêu trào vọt năng động Chiêm niệm và Thừa sai cho cả cuộc sống” (HP 3). Chị em tự nguyện chuyên trách việc Thờ Phượng Thánh Thể mỗi ngày. Do đó mọi cộng đoàn lớn nhỏ đều được Giáo Quyền cho phép đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ mỗi ngày, với ước nguyện đem cả thế giới hiệp thông với ân sủng Thánh Thể…

3. Truyền giáo phổ quát: Chị em cam kết hiến thân cho việc truyền giáo khắp nơi trên hoàn cầu. ...Là thừa sai, chị em sẵn sàng đi khắp mọi nơi và đến với mọi người, ưu tiên cho những người chưa biết Đức Kitô, những nơi thiếu vắng sự hiện diện của Giáo Hội” (HP 4). Để sống liên đới với thế giới khổ đau, chị em chọn nếp sống đơn giản và thực hành nguyên lý “vừa đủ” để gần gũi chia sẻ với người nghèo khổ.

4. Linh đạo Thánh Mẫu: Như Đức Maria chị em sống thái độ căn bản của tiếng ECCE – Này tôi là Nữ tỳ Chúa, và tiếng FIAT – Tôi Xin Vâng. Chính cách thức của Mẹ nâng đỡ và gợi hứng cho đời sống cầu nguyện của chị em: “luôn ngỡ ngàng thán phục hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, chăm chú lắng nghe và tuân giữ Lời Người, niềm nở đón nhận các nhu cầu của tha nhân để chuyển cầu cho họ…” (HP 10).

5. Linh đạo Phan Sinh: Chị em sống Phúc Âm trong cộng đoàn huynh đệ, đánh dấu bằng nếp sống “bước theo Đức Kitô khiêm nhường, nghèo khó, trong đơn sơ, bình an và vui tươi…” (HP 5). Chị em sống theo tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi như Hiến Pháp điều 5, và có cái nhìn chiêm niệm trên các tạo vật, đồng thời chúng tôi hướng về việc bảo vệ công lý, hòa bình và môi sinh, chăm chú lắng nghe và đọc ra sự hiện diện của Chúa qua các dấu chỉ thời đại.