Chân Phước Maria Assunta

Là một cô gái trẻ sống ở vùng Marches nước Ý vào đầu thế kỷ 20, Assunta mở lòng cho Chúa Thánh Thần - Đấng linh hứng trong tâm hồn chị và mời gọi chị dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Cô gái trẻ đó đã trở nên một nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, một đời sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động…
 • 1878: Sinh tại Force, Marches, Ý.
 • 1898: Gia nhập Dòng.
 • 1900: Được sai đi truyền giáo tại Trung Hoa.
 • 1905: Về nhà Cha cách lành thánh.
 • 1954: ĐGH Piô XII tôn phong lên bậc Chân Phước.

Sinh ra và lớn lên trong một nơi chốn rất đơn sơ, Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc đời Assunta qua con đường nhỏ bé mà chị đã tiến bước: lối sống hèn mọn, trong đó toàn thể con người chị tỏa chiếu Tỉnh Yêu của Thiên Chúa.

Đối với thế giới của chúng ta, nơi con người đang tìm kiến quyền lực và sự giàu sang, Assunta nói rằng: “Tôi nguyện xin Thiên Chúa ân ban cho thế giới biết sống ý hướng ngay lành". Và những điều "nhỏ bé" mà chị đã hoàn tất, trở nên những khí cụ cho công cuộc Phúc Âm Hóa tại nước Ý, sau đó tại Trung Hoa...

Chúa Giêsu là trung tâm đời sống của chị.

Qua đời sống với Thánh Thể, chị tăng trưởng trong đời sống tự hiến: "Việc tôn thờ Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng trao hiến mình cho thế giới, chị đạt đến sự hiểu biết về Đức Kitô vượt trên mọi kiến thức", và học biết cách trao ban chính mình cho anh chị em.

Cuộc đời chị gồm tóm trong hai từ bao trùm chị cách trọn vẹn: THÁNH THỂ, THÁNH THỂ, mà chị hằng kêu lên: "SHEN -TI, SHEN -TI" bằng tiếng Trung Hoa.

 • Thánh Thể là LỜI đã trở nên thinh lặng... và Assunta luôn thầm lặng.
 • Thánh Thể là lắng nghe... và Assunta đảm nhận đến cùng từng lời nghe được, cách chăm chú.
 • Thánh Thể hiện diện trong lịch sử... và Assunta, không lãnh đạm với lịch sử, nhưng đã sống trọn vẹn sự bi tráng của lịch sử nhân loại, để cứu độ nó.
 • Thánh Thể là Đức Kitô khó nghèo... Assunta để cho mình thanh thoát
  và xa rời tất cả.
 • Thánh Thể là sự vâng phục lời truyền phép của linh mục ... và Assunta, trong sự hèn mọn, vâng phục Thiên Chúa qua việc vâng lời các bề trên của mình.
 • Thánh Thể là sự khiêm tốn, bởi vì Thiên Chúa làm người đã "mất dạng" để trở nên tấm bánh bẻ ra... và Assunta ước muốn được biến đổi, mất đi căn tính riêng của mình bằng cách từ bỏ bản thân, để được tái tạo trong hình ảnh của Chúa Giêsu và Đức Maria.
 • Thánh Thể không tách rời khỏi thập giá... và Assunta khao khát được dự phần vào hiến tế của Đức Kitô.
 • Thánh Thể là sự tưởng niệm Mầu nhiệm Phục sinh... và Assunta, một cách tự do, sống Mầu nhiệm Phục sinh với một tâm hồn tràn ngập niềm vui.
 • Thánh Thể là lời ngợi khen cảm tạ... và Assunta, hiểu rõ sự "hư không" của mình, luôn mở lòng ra cho niềm biết ơn đích thực.
 • Thánh Thể là trao hiến hoàn toàn trong tình yêu ... và Assunta dâng trao bản thân mình trọn vẹn cho Chúa Giêsu, chị hoàn thành mỗi công việc nhỏ nhặt trong sự bỏ mình trọn vẹn vì Ngài và cho Ngài. "Làm tất cả vì Chúa Giêsu",
  và điều đó đòi chị trả giá như thế nào? "Giống như Chúa Giêsu đã làm"...
    Trao ban mạng sống mình…