SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO TẠI KHANDALA-KUNE NĂM 1923

Năm 1925 nhà Khandala trở thành một cơ sở chính thức của FMM với một nhà nguyện nhỏ và có sự hiện diện của bí tích Thánh Thể. Mục tiêu ban đầu của chị em là khuyến khích việc giáo dục cho phụ nữ, sự...

SỰ HIỆN DIỆN CỦA FMM TẠI RAWALPINDI PAKISTAN – 1912

...Đức Cha Winkly đã đòng thuận cho kế hoạch mới này. Ngài viết cho mẹ St. Michel ngày 17/4/1929, “Tôi rất cảm kích vui sướng trước sự quảng đại của Mẹ dành cho tôi khi cho phép các chị hoạt động tại Rawalpindi, và đã...

LỄ HIỂN LINH - NGÀY HỘI DÒNG ĐƯỢC THÀNH LẬP

Nguyện cho mỗi người chúng ta, nhờ trung tín với ơn gọi, trở nên những ánh sao của Đức Mẹ Maria, dẫn lối đến với Chúa Giê-su, và chúng ta sẽ tiếp tục sự Hiển Linh của Chúa. Sau hơn 100 năm, hàng ngàn chị em...

Mẹ MARIE JOSEPHINA DU SAINT SACRAMENT

Mẹ M.Josephina đã tâm sự với Mẹ Tổng Quyền mong muốn của Mẹ là quản trị dưới dấu hiệu của đức ái, để chiếu tỏa tinh thần siêu nhiên, để sống ơn gọi Hy lễ của mình nhằm đền tạ cho những kẻ bỏ đạo...

MẸ ĐÁNG KÍNH MARIE ROSE DE VITERBE

Mẹ M.Mélanie-Rose biết cách thông truyền sự hăng hái và niềm tin sâu sắc của Mẹ cho những người xung quanh mình, và người ta có thể khẳng định mà không sợ hãi, rằng trong nhiều hoàn cảnh Mẹ đã được tưởng thưởng sự bảo...

Giới thiệu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

Hội dòng truyền giáo đầu tiên của nữ giới trong lịch sử Giáo Hội và Thế Giới là Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, do Chân Phước Maria de la Passion thành lập năm 1877, hiện nay Dòng hiện diện được 137 năm...

MẸ MARIE DE LOS DOLORES

Biên niên sử của Dòng năm 1920 kể lại chuyến đi dài đầy nguy hiểm được thực hiện bởi các Mẹ sáng lập nhà tại vùng Requena đã băng qua vẻ huy hoàng hoang dã của dãy núi Andes Cordillera nơi chưa từng có chị...

Marie de la Passion người phụ nữ mạnh mẽ trong đức tin

Đức Thánh cha Gioan-Phaolô II nói trong dịp lễ tôn phong Chân Phước cho mẹ Marie de la Passion : “Marie de la Passion đã để cho Thiên Chúa chiếm đoạt... mẹ lấy việc cầu nguyện và chầu Thánh Thể làm nguồn lực cho hoạt...

Chân Phước Maria Assunta

Là một cô gái trẻ sống ở vùng Marches nước Ý vào đầu thế kỷ 20, Assunta mở lòng cho Chúa Thánh Thần - Đấng linh hứng trong tâm hồn chị và mời gọi chị dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Cô gái trẻ...

Bảy Thánh Tử Đạo FMM Tại Trung Hoa

Vào năm 1898, Đức Ông Françisco Fagolla, Giám Mục Tông Tòa của tỉnh Quảng Chi - Trung Hoa, đã đến Roma. Ngài muốn có một cộng đoàn các tu sĩ thừa sai trong miền truyền giáo xa xôi của Ngài, tại đất nước Trung Hoa...

Lịch Sử Hội Dòng

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ là một Hội Dòng quốc tế thuộc quyền Tòa Thánh, hiến thân cho việc truyền giáo khắp nơi trên thế giới bằng đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ.