Tài liệu
MẸ MARIE DE LA PASSION VÀ HOÀ BÌNH
Giữa biết bao bất ổn của thế giới hôm nay, với nhiều biến cố kinh hoàng và chiến tranh vẫn không ngừng tiếp diễn, việc hiểu biết về hòa bình và các phương cách để xây dựng hòa bình là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ muốn đào sâu và thừa kế gia sản của Mẹ Marie de la Passion, muốn bước đi theo luống cày mà Mẹ đã vạch, để sẵn sàng đi khắp mọi nơi, đến với mọi người trong thái độ học hỏi, đón nhận cũng như sẵn sàng trao ban...
Trang 50/50
1 ...46 47 48 49 50