Việc Đào Tạo
CHUỖI MÂN CÔI
Có lẽ á bí tích điển hình nhất của Công giáo là chuỗi Mân Côi, một tràng hạt gắn liền với thánh giá...
Việc Huấn Luyện
Việc huấn luyện rất quan trọng cho đời tu lẫn việc dấn thân phục vụ của chị em.
Trang 40/40
1 ...36 37 38 39 40