Tỉnh Dòng
Hoạt Động
Có thể kể ra một số hoạt động của chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ trên quê hương Việt Nam như sau:
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ do Chân Phước Marie de la Pasion thành lập năm 1877, phát xuất từ tiếng gọi linh thiêng của Thiên Chúa, và xác tín đáp trả lời mời gọi đó để hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Cha theo gương Mẹ Maria và Thánh Phanxicô. Chị em hiến dâng đời sống mình cho Giáo Hội và để góp phần cứu độ thế giới, tự nguyện chuyên trách việc thờ phượng Thánh Thể, Phúc Âm hoá các dân tộc, sống thành cộng đoàn huynh đệ quốc tế, sẵn sàng đi khắp nơi và đến với mọi người, đặc biệt ưu ái đối với những người nghèo nhất.
Trang 21/21
1 ...17 18 19 20 21