Sr. Anne-Marie Trần Thị Lý - Bề Trên Giám Tỉnh

Bề Trên Giám tỉnh đương nhiệm của Tỉnh Dòng Việt Nam

Chị Anne-Marie Trần Thị Lý (2 Nhiệm kỳ 2007 – 2015)

Tiếp nối các BTGT trước, chị kêu gọi chị em luôn sẵn sàng đáp lại những lời mời gọi cho sứ vụ truyền giáo ngoài biên thùy, mở rộng mọi tương quan hợp tác liên Tỉnh Dòng trong lãnh vực truyền giáo và đào tạo. Đặc biệt chị giúp chị em đi vào chiều sâu, củng cố nội bộ và xây dựng nhiều cơ sở mới trong TD.

Năm 2008: Thành lập cộng đoàn Assunta – Sông Đốc, với sứ vụ Mục vụ giáo xứ, Nhà trẻ. Trong năm này chị cùng với chị Minh Tần đi dự Tổng Tu Nghị tại Roma.

Năm 2009: Chị đi Thái Lan cùng với chị Ngọc Lan để xem xét khả năng mở nhà mới tại Thái Lan, nhưng chưa thuận tiện.

Năm 2010: Lần đầu tiên tổ chức một Tu Nghị Tỉnh Dòng với sự linh hoạt của 2 chuyên viên nước ngoài là chị Emma và chị Jojo đến từ TD Philippines.

Năm 2011: Di dời cộng đoàn Thánh Hermine và các Bạn Tử Đạo từ An Lộc vào Vinh, nơi chị em đã hiện diện từ năm 1936 – 1954. Xây dựng một số công trình lớn trong TD.

Năm 2012: Mở Thí điểm truyền giáo mới tại Giáo Họ Khắc Cần, Giáo xứ Sở Kiện, thuộc TGP Hà Nội. Tiếp tục củng cố và xây dựng nhiều cơ sở mới trong TD, đặc biệt xây dựng lại nhà Tỉnh Dòng và Nhà thờ Thánh Tâm tại 269 Nguyễn văn Đậu – Q. BT – TP. HCM.

Ngày 8/12/2012: Tổ chức “THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – Bổn Mạng HD và BẾ MẠC NĂM HỒNG ÂN Mừng 80 Năm FMM HIỆN DIỆN TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM” tại Quy Hòa.