CHỌN LỰA CỦA HỘI ĐỒNG TỈNH DÒNG MỞ RỘNG NĂM 2012

Sau khi lượng định Dự phóng Tỉnh Dòng và các cộng đoàn, chúng tôi tiếp tục thực hiện Văn Kiện Tu Nghị Tỉnh Dòng 2010, với những ưu tiên cho năm 2013.

CHỌN LỰA CỦA HỘI ĐỒNG TỈNH DÒNG

MỞ RỘNG NĂM 2012

 Sau khi lượng định Dự phóng Tỉnh Dòng và các cộng đoàn, chúng tôi tiếp tục thực hiện Văn Kiện Tu Nghị Tỉnh Dòng 2010, với những ưu tiên cho năm 2013.

 1. Chiêm ngưỡng và nhập thể sự khiêm hạ của Thiên Chúa
 • Nội tâm hóa Lời Chúa: Chiêm niệm nhập vai hoặc Lectio Divina
 • Đi vào tiến trình tăng trưởng nội tâm, chú trọng đến kinh nghiệm về Thiên Chúa và dám sống căn tính thật.
 • Đào sâu giáo huấn của Giáo Hội để sống năm Đức tin.

2. Sống tình huynh đệ trong hèn mọn và liên đới

 • Gia tăng năng lực cho chị em và đồng hành lẫn nhau theo mô hình người môn đệ.
 • Đi đến với mọi người trong cung cách hèn mọn và liên đới.

3. Đào tạo, mục vụ ơn gọi, bảo vệ sự sống và môi sinh

 • Ý thức việc huấn luyện và tự huấn luyện theo tiến trình hơn là nội dung.
 • Tham gia vun trồng ơn gọi qua chứng tá đời sống và việc lượng định giúp tăng trưởng.
 • Tích cực bảo vệ sự sống và môi sinh.

 4. Xét lại cơ cấu, lên kế hoạch và hợp tác

 • Lên kế hoạch đào tạo nhân sự để chuẩn bị cho các sứ vụ.
 • Bổ sung nhân sự cho ban truyền giáo xã hội.
 • Lên kế hoạch dấn thân mới tại miền Bắc.