HĐTDMR 2012 TẠI THANH HẢI - NHA TRANG

Hội đồng Tỉnh dòng Mở rộng năm nay được tổ chức tại cộng đoàn Tập Viện Sao Mai – Thanh Hải gồm 20 thành viên tham dự (chị GT, các chị cố vấn tỉnh dòng, các chị phụ trách cộng đoàn, chị giáo tập và chị đại diện QLTD).

HĐTDMR 2012 TẠI THANH HẢI - NHA TRANG

Hội đồng Tỉnh dòng Mở rộng năm nay được tổ chức tại cộng đoàn Tập Viện Sao Mai – Thanh Hải gồm 20 thành viên tham dự (chị GT, các chị cố vấn tỉnh dòng, các chị phụ trách cộng đoàn, chị giáo tập và chị đại diện QLTD). Nội dung chính của Hội đồng Tỉnh dòng Mở rộng xoay quanh các chủ điểm sau:

  • Lượng định các mục tiêu của dự phóng tỉnh dòng năm 2011–2012
  • Đời sống các cộng đoàn : theo chủ đề
  • Báo cáo Tình trạng tài chánh của TD
  • Báo cáo việc Huấn luyện khởi đầu và thường huấn
  • Những vấn đề chung cần suy nghĩ để giúp HĐTD quyết định
  • Chia sẻ về việc đào tạo mới và đưa ra phương hướng hành động
  • Soạn thảo tài liệu Đường hướng xử lý các vấn đề lạm dụng
  • Đưa ra chọn lựa của Hội đồng Tỉnh dòng Mở rộng

Mỗi ngày làm việc đều bắt đầu với giờ cầu nguyện theo phương pháp Lectio Divina dựa trên Lời Chúa hàng ngày. Điểm khác biệt của Hội đồng Tỉnh dòng Mở rộng lần này là tất cả các báo cáo đều được trình chiếu bằng Power Point với những hình ảnh minh họa cụ thể, nên các buổi họp đều sống động và thích thú. Chỉ tội nghiệp chị Thư ký và nhóm “kỹ thuật” phải một phen vất vả, vì máy chiếu của Tỉnh Dòng đem ra tới Thanh hải bị trục trặc phải chạy đôn chạy đáo đi mượn máy khác. May là có “ông cố Ninh” giúp đỡ tận tình nên mọi chuyện đều tốt đẹp.

Vào ngày họp đầu tiên, lời Khai mạc của chị GT có nói: “Chúng ta cử hành Hội đồng Tỉnh dòng Mở rộng trong năm mừng kỷ niệm 80 năm Hội Dòng hiện diện và loan báo tin Mừng tại Việt Nam với chủ đề “TRỞ VỀ CỘI NGUỒN PHÚC ÂM” theo gương cha thánh Phanxicô được qui chiếu vào Thánh Kinh, Hiến Pháp, văn kiện TTN 2008, TNTD 2010 và HĐTƯMR 2012. Chúng ta xác tín rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta nhìn lại đời sống tỉnh dòng trong năm 2011 với sứ mạng : “Là những Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, chúng ta cam kết sống chứng tá truyền giáo trong lối sống hèn mọn, liên đới, quan tâm bảo vệ sự sống và môi sinh.” Đồng thời Thần Khí sẽ giúp chúng ta suy nghĩ về tương lai đời sống tỉnh dòng.”

Việc lượng định dự phóng Tỉnh dòng và dự phóng các cộng đoàn giúp chị em cùng nhìn lại đời sống TD và các CĐ trong năm qua. Trong Báo Cáo tài chính, chị Hồng Vân thay mặt cho chị QLTD đang đi họp tại Philippines giúp chị em thấy rõ: “Có những biến chuyển to lớn về chính trị và kinh tế đang xảy ra. Chúng ta đang ở trong thời kỳ nền kinh tế toàn cầu luôn biến động. Mỗi ngày một cuộc khủng hoảng mới xuất hiện mời gọi chúng ta cầu nguyện cho phép lạ về kinh tế xảy ra trong thế giới. Đây là bối cảnh mà sứ vụ của chị quản lý phải đối đầu.”

Như Mẹ Marie de la Passion đã phải đương đầu với những thách đố trong thời của Mẹ và đã quyết định thành lập quỹ chia sẻ dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: khó nghèo - hiệp nhất - công lý và liên đới để đáp ứng việc giúp đỡ và cổ vũ lẫn nhau, chị em cũng tiếp nối việc quản trị truyền thống của Hội Dòng để có thể xoay chuyển trong những thách đố khó khăn hiện nay.

Ban tài chánh Tỉnh Dòng cũng cho thấy rằng việc xét lại cơ cấu chất vấn chúng ta: Chúng ta muốn sống như thế nào để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn? Làm thế nào để trung thành sáng tạo? Làm thế nào để sử dụng tốt hơn những nguồn lực của chúng ta để  phục  vụ  cho  công  cuộc  truyền  giáo  và những người túng thiếu? Làm thế nào để đồng hành lẫn nhau trong tiến trình này? Đó là những hướng dẫn quan trọng giúp chị em suy nghĩ, biện biệt.

Qua các báo cáo về thực tại của tỉnh dòng, chị em đã dành thời gian trao đổi và suy tư về những vấn đề của tỉnh dòng để cùng nhau tìm ra những phương hướng tốt nhất cho năm 2013. Chia sẻ của các cộng đoàn cho thấy chị em đã nỗ lực thực hiện văn kiện tu nghị tỉnh dòng 2010 khá nghiêm túc, nhiều cộng đoàn chọn chia sẻ ưu tiêu II về cộng đoàn truyền giáo, sống tình huynh đệ trong hèn mọn và liên đới với những người khổ đau.

HĐTDMR lần này dành một khoảng thời gian ngắn cho việc thường huấn. Ban Đào tạo giúp giới thiệu chương trình đào tạo mới của Hội dòng và giúp chị em phân biệt giữa tiến trình và nội dung. Chương trình đào tạo mới của toàn Hội dòng chú trọng đến việc giúp chị em tăng trưởng trong đời sống cũng như trong ơn gọi fmm, bằng cách lưu tâm đến tiến trình hơn là nội dung. Tất cả chị em đều nhận thấy tầm quan trọng thiết thực của chương trình đào tạo mới này nên đã đưa đường hướng này vào Chọn lựa của HĐTDMR.

Sau 4 ngày cử hành HĐTDMR, chị em đã thực sự sống tâm tình như Mẹ Sáng Lập mong ước: “Tất cả chỉ có một trái tim và một tâm hồn”. Nhìn lại đời sống Tỉnh Dòng, chị em thấy rằng nhờ các Khóa học với Sr. Cynthia, chị em ngày càng bớt “đi qua nhà hàng xóm”, nhờ đó biết sống tình chị em thân tình hơn, bớt đi những va chạm và giữ quân bình đời sống FMM rõ nét hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách đố khi phải đối diện với thực tế của cộng đoàn có những khác biệt nơi chị em hoặc trong tương quan với cha xứ và người ngoài… Chị em cần thường xuyên bắt đầu lại và không ngừng cầu xin ơn được biết Chúa là Ai và con là ai, để được tăng trưởng trong tiến trình của mình và có khả năng mang niềm TIN YÊU và HY VỌNG đến cho mọi người.

Kết thúc HĐTDMR, chị em khăn gói đi Suối Dầu tham dự lễ vĩnh khấn của hai chị Kim Anh và Giang Thủy. Ước mong những chia sẻ, trao đổi, suy tư, quyết định… của HĐTDMR là những kinh nghiệm quí báu và động lực giúp chị em canh tân bản thân, cộng đoàn và tỉnh dòng trên mọi bình diện, ngõ hầu đời sống của chúng ta thực sự là dấu chỉ niềm HY VỌNG cho thế giới hôm nay. Tạ ơn Chúa!