Lược Sử Nữ Tu Anne Marie Nguyễn Thị Huyền, FMM

Không có mô tả ảnh.

Nữ tu Anne Marie Nguyễn Thị Huyền, FMM

Sinh ngày: 22.4.1943 tại tỉnh Bắc Giang

Tiền Tập viện: 11.6.1967 tại Châtelets, Pháp

Tập viện:  14.12.1967 tại Châtelets, Pháp

Khấn Lần Đầu: 13.6.1970 tại Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đà lạt

Khấn Trọn: 18.5.1975 tại Cộng đoàn Thánh Tâm- Gia Định

Ngân Khánh:  13.12.1992 tại Châtelets, Pháp

Kim Khánh: 8.12.2017 tại Châtelets, Pháp

Chị Anne Marie Nguyễn Thị Huyền chào đời ngày 22.4.1943 tại thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chị là con út trong một gia đình đạo đức có 4 người con, 1 trai 3 gái. Thân phụ là ông cố Giuse Nguyễn Văn Hoan, qua đời năm 1975. Thân mẫu là bà cố Anna Nguyễn Thị Tiến, qua đời năm 1988.

Từ năm 1970-1971: Cộng đoàn Thánh Gia, dạy học và mục vụ Giáo xứ tại M’ Lon.

Từ năm 1971-1976 : Cộng đoàn Thánh Tâm - Gia Định, học Thần Học và sau đó đảm nhận vai trò Hiệu trưởng trường Thiên Ca.

Từ năm 1976-1979 : Cộng đoàn Ánh Sáng, dấn thân trong công việc Mục vụ Giáo xứ và đảm trách Mục vụ Ơn gọi miền Nha Trang.

Từ năm 1979-1985 : Cộng đoàn Thánh Tâm, đảm nhận vai trò Thư ký Tỉnh dòng và vai trò Cố vấn Tỉnh dòng 2 nhiệm kỳ liên tiếp (1981-1987)

Từ năm 1984-1985: Phụ trách Cộng đoàn Thánh Tâm.

Từ năm 1985 -1993 : Chị cùng các chị tiên khởi thành lập Cộng đoàn Thánh Giuse, Bình Giã. Từ năm 1990-1996: Cố vấn Tỉnh dòng thêm 2 nhiệm kỳ liên tiếp (1990-1996)

Từ năm 1993-1997: Đặc trách Khấn Tạm

Từ tháng 01.1995 đến tháng 06.1996: Giáo Tập

Tháng 9-10/1996: Đại biểu của Tỉnh Dòng Việt Nam đi tham dự Tổng Tu Nghị năm 1996 tại Roma.

Từ tháng 7.1996 đến tháng 4.1997: Phụ trách Cộng đoàn Tin Mừng

Từ năm 1997-2002 : Phụ trách Cộng đoàn Thánh Phanxicô.

Từ năm 2002-2003: Cộng đoàn Tập viện Sao Mai.

Từ năm 2003-2007: Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Tâm Việt Nam

Từ năm 2007-2011: Phát hiện mình bị bệnh nan y, sau khi mãn nhiệm Giám tỉnh, chị đi Malaysia điều trị bệnh 01 năm. Chị về Việt Nam tiếp tục điều trị bệnh và chia sẻ đời sống tại Cộng đoàn Thánh Tâm và Hiển Linh.

Ngày 5.3.2011: Chị được sai đến Tỉnh dòng Pháp, tiếp tục điều trị bệnh và phục vụ. Chị về lại Việt Nam ngày 30.3.2022 sau 11 năm chia sẻ đời sống tại Tỉnh dòng Thánh Tâm Pháp.

Ngày 26.4.2022 - 08.2023: Cộng đoàn Suối Bình An.

Ngày 6.8.2023: Chị được đưa về Cộng đoàn Thánh Tâm để điều trị bệnh cho đến ngày được Chúa gọi lúc 10h15 sáng 07 tháng 04 năm 2024.