RIP Nữ tu Anne Marie Nguyễn Thị Huyền, FMM

Tôi đã được Thánh hiến cho Thiên Chúa,

Cùng đích của tôi  Tình Yêu.

 Marie de la Passion

 

 

                               TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

                                      Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

                                                      Trân trọng kính báo:

                                   Nữ tu Anne Marie Nguyễn Thị Huyền, FMM

                                   Sinh ngày 22 tháng 04 năm 1943 tại Bắc Giang

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10h15 ngày 07 tháng 04 năm 2024,

Tại Cộng đoàn Thánh Tâm, 269 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, Tp. HCM. Hưởng thọ 81 tuổi - Tu Dòng 57 năm.

Nghi thức tẩn liệm : vào lúc 18h00 ngày 07 tháng 04 năm 2024

Tại cộng đoàn Thánh Tâm - Tp. HCM

 

                                                       Thánh lễ An Táng

Vào lúc 5h30 Thứ Ba, ngày 09 tháng 04 năm 2024

Do Đức Cha Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế

                           Tại Nguyện Đường Thánh Tâm

                       269 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

An táng tại nghĩa trang nhà Dòng thuộc Giáo xứ Tân Bắc - Đồng Nai

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Nữ tu Anne Marie Huyền sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

 

      TM. Chị em

            Nt. Therese Cao Thùy Dung, FMM

      Giám Tỉnh

 

 

* Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.