Bài Cảm Ơn Của Tân Khấn Sinh 2022

Trọng kính Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân thân nhân và chị em FMM.

Con xin thay lời cho 10 chị em tân vĩnh khấn hôm nay để nói lên lòng tri ân của chúng con. Trước tiên, chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ân huệ Ngài đã thương ban cho mỗi chị em chúng con. Chúng con xác tín tất cả những gì chúng con “có” , chúng con “là” đều do bởi lòng quảng đại và thương xót của Ngài ban cho chúng con. Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi chúng con và cho chúng con được nói lên lời cam kết vĩnh viễn, để thuộc trọn về Chúa trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Trong niềm vui và lòng biết ơn, chúng con xin tri ân Đức Tổng Giuse đã nhận lời đến chủ tế thánh lễ quan trọng này cho chúng con. Xin Đức Tổng vui nhận món quà này như tấm lòng biết ơn của chúng con đến Đức Tổng.