Nhật Ký Ngày Thứ 3 Hội Nghị Tỉnh Dòng 2020

Một ngày mới được mở ra cho từng mỗi người với nhiều cảm xúc và ước vọng. Tạ ơn Chúa vì những cơ hội Chúa đã và đang gởi đến cho toàn tỉnh dòng ngay trong những giây phút đầu ngày. Mỗi người đều nhận ra chính mình với những lần “lỗi hẹn” với Chúa và thầm khát mong bắt đầu lại.

Sau giờ cầu nguyện đầu ngày, chị em chia sẻ niềm vui vì những dịch chuyển đầy hi vọng trong một số các cộng đoàn trong tỉnh dòng. Chị em khát khao tình chị em mỗi ngày trở nên khăng khít hơn. Chị em nhắc nhở nhau sống vai trò thành viên trong gia đình Hội dòng.

Giờ chia sẻ kinh nghiệm sống được tiếp nối bằng giờ làm việc nhóm, trao đổi trên câu hỏi: mỗi nhóm tìm ra những năng động và những cản trở để phác họa bức tranh về TD? Có những hình ảnh đã nổi lên trong mỗi cá nhân chị em: có hình ảnh của con rùa, hình ảnh của trái tim, của con đường lồi lõm, có ánh sáng và bóng tối, hình ảnh của đoàn người đang được kéo lên bởi một lực nào đó… Niềm vui, sự hi vọng trồi lên trong tâm hồn chị em. Vẫn còn những dang dở của đời sống bước theo Đức Kito, không một giải pháp rõ ràng, chị em tiếp tục đồng hành và khám phá cùng với Chúa mỗi ngày.

Kết thúc ngày làm việc, chị em cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn trong giờ kinh ban chiều. Với nghi thức buông bỏ, chị em đã quyết tâm bước ra khỏi mình để tìm kiếm sức sống mới cho bản thân và toàn Hội Dòng…

Trong thời khắc đặc biệt này, khi chị em cùng nhau đi vào hành trình biến đổi, chị em đã và đang cảm nhận những hạt lúa miến chịu mục nát đi nơi các chị em ra đi trước đặc biệt là thời khắc còn lại của chị Therese Nguyễn Thị Thơ. Đứng trước giới hạn của phận làm người, mỗi tâm hồn chỉ còn biết hướng về Chúa trong niềm hi vọng và phó thác…

FmmVN