Lời Khai Mạc Hội Nghị Tỉnh Dòng 2020

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Chị em được sống vui vầy bên nhau,

Nơi đây ân huệ chứa chan,

Chính là cuộc sống Chúa ban muôn đời”

(TV 133)

 

Chị em rất quí mến,

Những lời của TV 133 vang dội lên trong lòng tôi lúc này. Làm sao diễn tả hết được niềm vui, khi những ngày đầu Năm Mới 2020 và đang trong bầu khí của Mùa Gíang Sinh, chị em chúng ta được qui tụ về bên nhau trong ngôi nhà thân thương của Tỉnh Dòng, để cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tôn vinh vì tình thương của Chúa tuôn đổ trên Tỉnh Dòng trong suốt năm 2019 và dâng lên Chúa năm mới với lòng tin tưởng, hy vọng và phó thác... mọi kế hoạch của TD cho Năm Mới đang đến. Thay mặt cho HĐTD, tôi xin gửi đến từng chị em lời chào mừng nồng nhiệt và thân thương nhất!

Mỗi người chúng ta đến với Hội Nghị Tỉnh Dòng lần này với nhiều tâm tình và cảm xúc khác nhau! Chắc cũng đã có người trong chúng ta đặt vấn đề: Họp gì mà họp hoài vậy? Có gì thay đổi đâu? Cứ nhai đi nhắc lại từng ấy vấn đề! Thưa chị em, cùng hội họp với nhau như thế này, “để chị em mình giúp nhau hun đúc lại đời sống và tìm cách bộc lộ khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa qua sự hiện diện và các sứ vụ”. Cùng với Hội Dòng, chúng ta tiếp tục hành trình biến đổi hướng đến TTN 2020, mục đích của Hội Nghị Tỉnh Dòng lần này là “ Cùng nhau đào sâu hiểu biết của chúng ta về cách sống sứ mạng FMM trong Tỉnh Dòng, để có những biến đổi cần thiết nhằm phát huy sức sống của Tỉnh Dòng ( Tài liệu số 4 của TƯ).  Làm sao để việc “lắng nghe và đối thoại tích cực” trở nên lối sống thường nhật của chúng ta trong mọi tình huống, biến cố và chọn lựa? Làm sao để việc thực hành tiến trình chữ U trở nên quen thuộc với chúng ta trong việc biện biệt cá nhân và Cộng đoàn, giúp mỗi người chúng ta cảm nhận điều Chúa muốn, chứ không đi tắt để tìm ngay giải pháp? Làm thế nào để chúng ta có thể “hiện diện cùng nhau và sống một sự hiện diện đầy tình người” trong cộng đoàn và sứ vụ ?

Từ sau HĐTƯMR 2018, sau những cuộc họp Miền để lắng nghe truyền đạt, theo sự hướng dẫn của Hội Dòng, qua các cuộc họp dành cho người trẻ, Tỉnh Dòng tạo cơ hội để những chị em trẻ có thể đạt được tiềm năng đầy đủ trong vai trò là thành viên và có thể sáng tạo ra những lời đáp trả mới cho sứ vụ ( CGE 2018).

Trong những ngày này, Hội Nghị muốn lắng nghe những kinh nghiệm sống cụ thể của cá nhân, các Cộng đoàn, của khối khấn trọn trẻ và khấn tạm về kinh nghiệm sống Tầm nhìn của HĐTƯMR 2018, việc áp dụng các mô hình mới, các nguyên tắc mới...Có điều gì đã bắt đầu dịch chuyển trong các mối tương quan của chúng ta, trong CĐ chúng ta, trong Tỉnh Dòng chúng ta?

Với  trách nhiệm thành viên, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về đời sống của Tỉnh Dòng, đâu là những điều chúng ta cần buông bỏ, những gì chúng ta cần tiếp tục làm hoặc làm cách khác để đem lại sức sống  cho đời dâng hiến và các sứ vụ  của chúng ta? Chúng ta muốn chuyển đạt gì cho cuộc họp Miền Dòng vào tháng 5 sắp tới? Sẽ làm gì để hổ trợ cho tiến trình sát nhập Miền Dòng?

Cầu chúc mỗi chị em cảm nhận được tinh thần gia đình, bầu khí huynh đệ, lắng nghe và tin tưởng để phát huy tối đa vai trò thành viên của mình...

“Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn mỗi người chúng ta, vì trong một thân thể duy nhất chúng ta được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó” (Col3,15).

Với những tâm tình trên, tôi tuyên bố khai mạc Hội Nghị Tỉnh Dòng.

 

Thánh Tâm ngày 02 tháng 01 năm 2020

Anna Nguyễn thị Tạo, fmm