Nhật Ký Ngày Khai Mạc Hội Nghị Tỉnh Dòng

Ngày khai mạc mở đầu với giờ cầu nguyện. Tiếng chuông vang lên thức tỉnh tâm hồn con người trong thời gian và không gian nhất định.

Chị em được mời gọi ngồi lại với chính mình để cảm nhận mình đang ở đâu trong tương quan với chính mình, với tha nhân và với Chúa. Chị em được mời gọi tái khám phá niềm vui nội tâm khi đụng chạm được đến Chúa, đến chị em trong cộng đoàn, và đến những ai mình tiếp xúc trong các sứ vụ. Khi đã nối kết được với chính mình, chị em cùng nhau xin Chúa Thánh Thần mở lòng để xác tín để trả lời Tôi là ai mà tôi ngồi đây? “Điều gì làm trái tim tôi vui?” (ĐTC Benedicto)

Sau giờ cầu nguyện mở đầu, chị Minh Tần náo hoạt Hội Nghị TD. Chị Giám Tỉnh khai mạc Hội nghị Tỉnh Dòng.

                            “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

                             Chị em được sống vui vầy bên nhau,

                             Nơi đây ân huệ chứa chan,

                             Chính là cuộc sống Chúa ban muôn đời” (Tv 133)

Cùng với Hội Dòng, chúng ta tiếp tục hành trình biến đổi hướng đến TTN 2020, mục đích của Hội Nghị Tỉnh Dòng lần này là “ Cùng nhau đào sâu hiểu biết của chúng ta về cách sống sứ mạng FMM trong Tỉnh Dòng, để có những biến đổi cần thiết nhằm phát huy sức sống của Tỉnh Dòng ( Tài liệu số 4 của TƯ). 

Tiếp theo, chị em ngồi lại để chia sẻ tâm tình của mình khi đến với Hội nghị. Ngay giây phút ban đầu, chị em đã nói lên lòng biết ơn, niềm vui, phấn khởi cũng như những hoài nghi, chán nản. Sau thời gian khoáng đại, chị em được mời gọi suy tư trên các câu hỏi:

1. Cộng đoàn chị đã tổ chức Đối Thoại Cộng Đoàn như thế nào? Số chị em hiện diện và diễn tiến? Cảm nhận chung của chị thế nào về bầu khí và mức độ tham gia?

2. Những cảm xúc, những chuyển động nội tâm, và những ánh sáng nào đã nổi lên khi chị khám phá những niềm vui và những chiến đấu hiện nay so với điều mà mỗi người cảm thấy được mời gọi khi mới vào Dòng?

3. Những gì đã nổi lên đối với chị và chị em trong cộng đoàn liên quan đến Tầm Nhìn của HDTWMR 2018 : mục đích, các mô hình não trạng, các nguyên tắc hướng dẫn, cộng đoàn với tư cách là đơn vị nòng cốt, các vùng miền, v.v?

4. Nối kết với Tầm Nhìn của CGE chị cảm nhận có những dịch chuyển nào ở cấp cá nhân và cấp cộng đoàn? Sự dịch chuyển đó được biểu lộ qua những hành động cụ thể nào trong đời sống cá nhân và cộng đoàn? 

Trong lần họp khoáng đại, chị em cảm nhận từ cá nhân đến cấp cộng đoàn có những dịch chuyển qua lắng nghe, đối thoại cũng như hành động trong ý thức lãnh nhận trách nhiệm thành viên.

Ngày đầu của Hội nghị tỉnh dòng kết thúc với giờ cầu nguyện chung. 

FmmVN