Hợp ca bài Thắp Sáng Lên

Chúng em thổi sáo, các chị múa nhe!

các thánh em Hài

khấn tạm năm 2

chị em ta...thật vui

chị và em

Hài kịch

Isaac và Gia cóp

Elia cầu nguyện...

Bò vàng

Ồ! xem Cá...kìa !

Có ai cần nạp năng lượng ko???

Ngũ Long xin chào...

Đại Nam nè...

Ta ngồi nghỉ mệt!

Ra khơi thì dễ mà về bờ thì... khó!

Mò được ngọc dzồi!

Xem chai ai đầy trước...

Trượt nước đã quá!