Anh Đức, người chủ xây dựng Tu viện Mẹ Lên Trời

Các em Khiếm thị HĐNN cùng hòa tấu

Các Hải Yến, Khiếm thị HĐNN đánh đàn T'Rưng tặng mọi người

Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật

Các em Khiếm thị HĐNN hát tặng mọi người

Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật

Lẵng hoa chúc mừng

Lẵng hoa chúc mừng

Các em Khiếm thị HĐNN đến mừng nhà mới

Các em Khiếm thị HĐNN đến mừng nhà mới

Cha Thuấn, vị ân nhân thương mến của chị em

Chúc mừng Chị em

Cha Quản Hạt và Chị Quỳnh Giao

Chung niềm vui