Khánh thành Tu viện Mẹ Lên Trời Fmm Củ Chi 26.08.2014
 • Anh Đức, người chủ xây dựng Tu viện Mẹ Lên Trời
 • Các em Khiếm thị HĐNN cùng hòa tấu
 • Các Hải Yến, Khiếm thị HĐNN đánh đàn T'Rưng tặng mọi người
 • Bữa cơm thân mật
 • Bữa cơm thân mật
 • Bữa cơm thân mật
 • Bữa cơm thân mật
 • Bữa cơm thân mật
 • Bữa cơm thân mật
 • Các em Khiếm thị HĐNN hát tặng mọi người
 • Bữa cơm thân mật
 • Bữa cơm thân mật
 • Lẵng hoa chúc mừng
 • Lẵng hoa chúc mừng
 • Các em Khiếm thị HĐNN đến mừng nhà mới
 • Các em Khiếm thị HĐNN đến mừng nhà mới
 • Cha Thuấn, vị ân nhân thương mến của chị em
 • Chúc mừng Chị em
 • Cha Quản Hạt và Chị Quỳnh Giao
 • Chung niềm vui
 • Chị Giám Tỉnh nói lời cám ơn
 • Chị em và ân nhân tham dự nghi thức làm phép nhà
 • Làm phép Nhà Tạm
 • Nghi thức làm phép nhà
 • Tu Viện Mẹ Lên Trời cận ảnh
 • Toàn Cảnh Tu Viện Mẹ Lên Trời
Next
Previous