Toàn cảnh hàng rào Bình minh Santa Rosa

Lẵng hoa tri ân của FMM/VN

Chị Giám tỉnh gởi lời tri ân

Phép lành cuối lễ

Giây phút đầu tiên Mình Thánh Chúa được cất nơi này

Ca đoàn Cecilia

Ca đoàn Cecilia

Nhà Tạm của Nhà thờ Thánh Tâm

Phụng vụ Thánh Thể

Phụng vụ Thánh Thể

Phụng vụ Thánh Thể

Chuẩn bị cho phần Phụng vụ Thánh Thể

Làm phép Bàn thờ

Làm phép Bàn thờ

Làm phép Bàn thờ

Toàn cảnh lòng Nhà thờ

Gác đàn

Tiền sảnh Nhà thờ

Đức Phó TGM Phaolo Bùi Văn Đọc

Tin mừng theo thánh Mt 5, 5b - 11