Toàn cảnh hàng rào Bình minh Santa Rosa

Lẵng hoa tri ân của FMM/VN

Chị Giám tỉnh gởi lời tri ân

Phép lành cuối lễ

Giây phút đầu tiên Mình Thánh Chúa được cất nơi này

Ca đoàn Cecilia

Ca đoàn Cecilia

Nhà Tạm của Nhà thờ Thánh Tâm

Phụng vụ Thánh Thể

Phụng vụ Thánh Thể

Phụng vụ Thánh Thể

Chuẩn bị cho phần Phụng vụ Thánh Thể

Làm phép Bàn thờ

Làm phép Bàn thờ

Làm phép Bàn thờ

Toàn cảnh lòng Nhà thờ

Gác đàn

Tiền sảnh Nhà thờ

Đức Phó TGM Phaolo Bùi Văn Đọc

Tin mừng theo thánh Mt 5, 5b - 11

Góc phải từ tầng trên Tu Viện nhìn xuống

Bài đọc II - Sr Maria Kim Cúc, fmm -

Đáp ca - Sr Maria Kim Chi, fmm

Bài đọc I - Ông Cố Batolomeo Nguyễn Văn Thể

Cánh trái

Cánh phải

Đức Phó TGM rảy Nước Thánh Nhà Thờ mới

Đức Phó TGM rảy Nước Thánh Nhà Thờ mới

Đức Phó TGM rảy Nước Thánh Nhà Thờ mới

Đoàn đồng tế bên cánh trái

Đoàn đồng tế bên cánh phải

Bàn thờ chưa được làm phép

Đức Phó TGM đang tiến đến cửa Nhà thờ

Đoàn đồng tế

Hoàn tất

Cắt băng khánh thành

Chuẩn bị cắt băng Khánh thành Nhà thờ và Tu viện

Đường dẫn lên Nhà thờ

Chúa Giêsu rộng tay chào đón

Gian cung thánh

Tập trải khăn bàn thờ trước Thánh lễ

Hàng rào Bình minh Santa Rosa

Hàng rào Bình minh Santa Rosa

Nhìn từ dưới

Tầng trệt

toàn cảnh Nhà thờ và Tu viện từ bên kia đường