Khánh thành Nhà thờ và Tu Viện Thánh Tâm FMM/VN
 • Toàn cảnh hàng rào Bình minh Santa Rosa
 • Lẵng hoa tri ân của FMM/VN
 • Chị Giám tỉnh gởi lời tri ân
 • Phép lành cuối lễ
 • Giây phút đầu tiên Mình Thánh Chúa được cất nơi này
 • Ca đoàn Cecilia
 • Ca đoàn Cecilia
 • Nhà Tạm của Nhà thờ Thánh Tâm
 • Phụng vụ Thánh Thể
 • Phụng vụ Thánh Thể
 • Phụng vụ Thánh Thể
 • Chuẩn bị cho phần Phụng vụ Thánh Thể
 • Làm phép Bàn thờ
 • Làm phép Bàn thờ
 • Làm phép Bàn thờ
 • Toàn cảnh lòng Nhà thờ
 • Gác đàn
 • Tiền sảnh Nhà thờ
 • Đức Phó TGM Phaolo Bùi Văn Đọc
 • Tin mừng theo thánh Mt 5, 5b - 11
 • Góc phải từ tầng trên Tu Viện nhìn xuống
 • Bài đọc II - Sr Maria Kim Cúc, fmm -
 • Đáp ca - Sr Maria Kim Chi, fmm
 • Bài đọc I - Ông Cố Batolomeo Nguyễn Văn Thể
 • Cánh trái
 • Cánh phải
 • Đức Phó TGM rảy Nước Thánh Nhà Thờ mới
 • Đức Phó TGM rảy Nước Thánh Nhà Thờ mới
 • Đức Phó TGM rảy Nước Thánh Nhà Thờ mới
 • Đoàn đồng tế bên cánh trái
 • Đoàn đồng tế bên cánh phải
 • Bàn thờ chưa được làm phép
 • Đức Phó TGM đang tiến đến cửa Nhà thờ
 • Đoàn đồng tế
 • Hoàn tất
 • Cắt băng khánh thành
 • Chuẩn bị cắt băng Khánh thành Nhà thờ và Tu viện
 • Đường dẫn lên Nhà thờ
 • Chúa Giêsu rộng tay chào đón
 • Gian cung thánh
 • Tập trải khăn bàn thờ trước Thánh lễ
 • Hàng rào Bình minh Santa Rosa
 • Hàng rào Bình minh Santa Rosa
 • Nhìn từ dưới
 • Tầng trệt
 • toàn cảnh Nhà thờ và Tu viện từ bên kia đường
Next
Previous