LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM HỒNG ÂN FMM HIỆN DIỆN TẠI VN
 • Chị Giám Tỉnh đọc lời tri ân
 • Các vũ công xuất sắc
 • Chị Nai Luệ
 • Bậc đáng kính
 • Các linh mục dâng lễ
 • Các ca sĩ nhà ta
 • Cám ơn quí khách
 • Đoàn rước
 • Phanxico và người nghèo
 • Chăm sóc bệnh nhân phong
 • Tiếp nối sứ mạng
Next
Previous