Đức Cha Linh chia sẻ

Đức Cha Linh thăm và chia sẻ với chị em

Chị Giám tỉnh và các CVTD