lê MSL

Đọc Lời Chúa

Truyền Phép

cha Đề chủ tế thánh lễ

Buổi tưởng niệm MSL

Di ảnh chân phước Marie de la Passion

Ngàn hoa lung linh rực rỡ trong ngày lễ mẹ

chị em cộng đoàn Thánh Tâm và Santa

Chị em dâng lời cầu nguyện trước di ảnh Mẹ Sáng Lập

Lễ MSL