LỄ MẸ SÁNG LẬP 15/11/2012
  • lê MSL
  • Đọc Lời Chúa
  • Truyền Phép
  • cha Đề chủ tế thánh lễ
  • Buổi tưởng niệm MSL
  • Di ảnh chân phước Marie de la Passion
  • Ngàn hoa lung linh rực rỡ trong ngày lễ mẹ
  • chị em cộng đoàn Thánh Tâm và Santa
  • Chị em dâng lời cầu nguyện trước di ảnh Mẹ Sáng Lập
  • Lễ MSL
Next
Previous