Hội Thảo Thần Học và Tọa Đàm về Đối Thoại Liên Tôn
  • Đại diện cám ơn
  • Tham dự viên
  • Chứng từ của Cha Bảo Lộc
  • Cha Peter Phan Đình Cho
  • Cha Giám Học giới thiệu diễn giả
  • Cha Phó GT OFM giới thiệu
  • Hội Thảo Thần Học về đề tài Phúc Âm Hóa và Đối Thoại Liên Tôn
Next
Previous