1. Bài Ca Phan Sinh

2. Chân phước ASSUNTA

3. Dòng Máu Tử Đạo

4. Hy Lễ Tình Yêu

5. Hồng Ân Thánh Hiến

6. Muôn Hồng Ân

7. Của Lễ Đời Con

8. Như Đóa Hoa Đồng Nội

9. Xin Mở Cho Con Đôi Mắt

10. Nhật Ký Gửi Mẹ Sáng Lập