TỌA ĐÀM SỐNG CHÂN THẬT

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

1. Dẫn vào đề tài "Sống chân thật" - Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

2. Đề tài "Thật thật... giả giả" do nữ tu Thécla Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà trình bày

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

3. Giáo huấn của Chúa và của Giáo hội về sống chân thật, do Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng trình bày

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

4. Giả thuyết một số nguyên nhân về sự thiếu trung thực trong xã hội Việt Nam hiện nay - Ts Nguyễn Anh Thường, ĐHKHX&NV

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

5. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp & Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền đúc kết