Tin chị Kim Tuyến từ Ấn Độ

Mặc dù nhiều lần đọc sách và có cơ hội đào sâu khi giúp các bạn Tập Sinh nhưng em vẫn chỉ đứng trên lý trí của mình, nhưng 4 ngày qua khi em được đi đến tận nơi, em mới cảm nhận và cảm...

TIN TỨC TỪ PHILIPPINES

MỜI CÁC CHỊ ĐỌC THƯ HAI CHỊ Anna Bạch Yến, fmm và Madeleine Thanh Tâm, fmm gởi về từ Philippines...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ TỴ

Năm nay một số chị em về quê ăn tết nên... "im hơi lặng tiếng", còn một số chị em ở lại tại các môi trường truyền giáo chắc là nhớ không khí tết quê hương nhiều lắm. Chị em trong TD hiệp ý cầu...

Chia sẻ về cuộc sống tại Tỉnh Dòng Ba Lan

Tỉnh Dòng Ba Lan gồm 8 đất nước: Ba Lan, Đức, Hungary, Bosnia-Herzegovenia, Áo, Nga, Slovenia, Ukraina. Tỉnh Dòng đông nhưng đi truyền giáo khoảng hơn nửa Tỉnh Dòng nên chỉ còn lại khoảng 200 chị em. Nhiều chị đi truyền giáo tại Châu Phi,...

Chúc Mừng chị Thanh Tú...

Professor Demasure, Dean of the faculty of Human Sciences in her words of welcome. Dec 5th, 2012. Chị Thanh Tú đã thuyết trình thành công đề tài "Human Trafficking" vào ngày 5/12/2012 tại trường Đại học thánh Phaolô - Canada. Dưới đây là một vài hình...

Thư mừng lễ từ Nhật

... Được tin các chị trong TD đang quy tụ về chiếc nôi Quy Hòa để mừng lễ, từ miền truyền giáo xa xôi chúng em cũng hiệp lời cảm tạ Chúa...

Hiệp Thông Tạ Ơn Chúa...

Hai em Hiền và Hồng Liên từ Manila gởi ít dòng đến chị em trong dịp lễ mừng 80 năm của Tỉnh Dòng Việt Nam...

Tin Tức của chị Thanh Tú từ Canada

Trong thời gian học tại Đại học thánh Phaolô - Canada, chị Thanh Tú chia sẻ những suy nghĩ vế việc "Buôn bán phụ nữ" với các giáo sư của mình vì "muốn làm một cái gì đó để gây ý thức"... Và không ngờ...

Thư chị AnneMarie Huyền từ Châtelets

Vui mừng qua điện thoại nghe được tiếng cười vui vẻ của chị Andréa Khẩn. Qua chị ấy có nhiều tin tức sốt dẻo của Chị em. Và nay cũng qua chị ấy, em chào từng mỗi chị...